HUGO’s BLOG: The latest news and valuable tips of the modern legal help.

Overview of the legal topics everybody should know.

Need legal help?

Uus andmekaitse üldmäärus

OÜ HUGO jurist Anu Baum arutleb uue andmekaitsemääruse üle – millised on kodanike õigused uue määruse kontekstis ning kuidas peaksid käituma ettevõtted.